Preventiemedewerker kantoren
Algemeen
Veel bedrijven willen zelf hun werkplekonderzoeken voor administratieve werkzaamheden zelf uitvoeren.
Om ervoor te zorgen dat de hiervoor aangewezen medewerkers de juiste kennis in huis hebben, heeft ErgoDek de training Preventiemedewerker kantoren ontwikkeld.
 
Inhoud van de training
Na afloop van de training zijn de volgende onderwerpen behandeld:
 
-       de belangrijkste en meest recente (arbo-)wet- en regelgeving op het gebied van kantoorarbeid (in het bijzonder beeldschermwerk);
-       het herkennen van werkplekgerelateerde klachten vanuit de invalshoeken werktaken, werktijden, werkdruk, werkhouding en werkplek;
-       de gezondheidskundige achtergronden van gezond zitten werken (specifiek RSI/KANS);
-   de effecten van werkdruk en werkstress op de werkplek (relatie RSI/KANS);
-       het juist in kunnen stellen van de kantoorwerkplek.
 
 
Doel van de training?
 
Het doel van deze training is het ontwikkelen van voldoende ergonomische kennis en wel zodanig dat de deelnemers zelfstandig en gestructureerd de grondbeginselen van het werkplekonderzoek kunnen toepassen.
  
 
Alle deelnemers ontvangen een uitgebreid naslagwerk en een handig onderzoeksformulier voor het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige werkplekonderzoeken.
 
 
Na deze training kunnen de cursisten zelf het basisonderzoek naar beeldschermwerkplekken uitvoeren en advies geven aan de bedrijfsleiding, medewerkers en andere betrokkenen.
(Uiteraard dient u bij specifieke werkplekonderzoeken, bijvoorbeeld bij Hernia's, Rheuma en andere specifieke handicaps een specialist in te schakelen)
 
Voor wie?
De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en uitvoering van taken op het gebied van voorkomen of verminderen van gezondheidsklachten gerelateerd aan beeldschermwerk en vraagbaak is voor de inrichting van de werkplek. Hij/zij is binnen de organisatie de ondersteuning bij de voorbereiding, inrichting en begeleiding van een (nieuwe) werkplek en beoordelaar bij aanschaf van nieuwe materialen. Medewerkers van de afdeling facilitaire dienst en inkoop organisaties.  
  
Duur van de training?
2 dagdelen (1 dag), terugkomdag na 2 maanden is aan te bevelen (optioneel).

Kosten van deze training?
Klik 
hier.