Risico inventarisatie en Evaluatie
 

De RI&E... uw ondernemersrisico op het gebied van arbeidsomstandigheden in kaart.
Hebt u de arbeidsrisico's in kaart gebracht van uw bedrijf?.......Hiervoor maak je een Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E.) Een hele klus waar u wellicht helemaal geen tijd voor heeft.
Toch zal de arbeidsinspectie u een behoorlijke boete opleggen indien blijkt dat u geen RI&E heeft opgesteld voor uw bedrijf.

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
De basis voor goed arbeidsomstandighedenbeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 
en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet.
Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een het samenstellen van een
goede RI&E.
 
Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?
Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheids-risico's binnen het bedrijf of organisatie.
De RI&E vormt de basis van het Arbo-beleid, met als doel:
  • het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
  • het met de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico's te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
  • het formuleren van criteria voor de inhoud van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek medisch onderzoek (PMO). 

De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 
Hoe werkt een RI&E?
Door ErgoDek wordt uw bedrijf beoordeeld en worden aanwezige risico’s beschreven. 
Als alle risico’s zijn onderkend worden deze geanalyseerd.
Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het
aangepakt zou moeten worden. Dit alles wordt in een rapport vastgelegd waarna de werkgever
aan de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s.
De RI&E is een eerste stap in de goede richting van verbetering van het arbobeleid.
 
Vooral Praktisch
ErgoDekte ondersteunt u bij de uitvoering van een gedegen arbeidsomstandighedenbeleid, voert o.a. RI&E’s uit,
altijd samen mét u. Dit doen wij in geheel Nederland. Gezamenlijk schrijven van een praktische handleiding.

Deze handleiding:
·         geeft inzicht in voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
·         geeft prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s;
·         geeft een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.
 
Tijdens de uitvoering van de RI&E door ErgoDek kunt u het volgende verwachten:
·         een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur;
·         verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
·         rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
·         er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
·         de RI&E en het Plan van Aanpak van ErgoDek worden vervolgens altijd getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist of bedrijfsarts). 
 
Kosten? Klik hier
Meer info? Klik
hier