Fysieke belasting
Inhoud van de training.
De training omgaan met fysieke belasting leert medewerkers omgaan met de door hun aangeleerde
manier van werken. Door het aanleren van nieuwe technieken t.a.v. tillen, bukken, duwen, trekken
etc. wordt de medewerker gestimuleerd zijn gedrag te herkennen en hierop te anticiperen.
De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbijde arbeidshygiënische strategie
van vermijden, verminderen en optimaliseren wordt gevolgd.
 
Vervolgens wordt in de eigen praktijk gekeken naar het huidige belastingspatroon.
Tevens wordt gekeken naar de belastbaarheid van de medewerker, met tips en op maat aangeboden
mogelijkheden om die belastbaarheid te vergroten. Dit alles in hetzelfde traject.

Motivatie vanuit de medewerker en geen MOETivatie vanuit de werkgever.
 
De medewerkers worden gestimuleerd om kritisch over hun eigen gedrag na én mee te denken
en te komen tot effectieve oplossingen voor eventuele knelpunten (de eigen oplossing is altijd
een geaccepteerde oplossing).
Er wordt bij voorkeur geoefend op de werkplek zelf. Dit omdat de medewerker dan primair de verschillen
ervaart en eventueel zelf verbeteringen kan/zal aandragen.
(Belastbaarheidstrainingen vinden plaats bij Jan Postema's fitnessstudio te Assen).
 
Voor wie?
Medewerkers die fysiek belastend werk uitvoeren ( industrie, bouw, handel, transport en overslag, tuin- en landbouw).(Zie voor fysiek belastende zittende werk, de workshop zittend werk.)
 
Doel van de training?