Inzetbaarheid
De inzetbaarheid van je personeelbepaalt voor een groot gedeelte de mate van succes of falen van je bedrijf, waarom?......

Personeel wordt zwanger, ouder, ziek en soms zelfs arbeidsongeschikt.
Hierop moet je actie ondernemen als bedrijf, binnen beleid in de gesprekken tussen uw leidinggevenden en personeel en tussen leiddignggevenden en de personeelsadministratie of directie.

Een complex geheel van maatregelen dienen hiervoor te worden geformuleerd.

Kijk eens verder en beoordeel zelf dat ErgoDek hier een substanciële bijdrage aan kan leveren.

Lees verder..