Inzetbaarheid
Algemeen
De verantwoordelijkheid voor het inzetbaarheidsbeleid van een organisatie komt door
de vele nieuwe overheidsmaatregelen steeds meer bij de werkgever en de medewerker te liggen.

Ik zie dit wel als een goede ontwikkeling.
U kunt als bedrijf zelf uw cultuur uitdragen en gezamenljik invuling geven aan uw eigen beleid op dit gebied. Werkgevers worden belast met het opstellen en uitvoeren van het beleid dat gericht is op het beheersen van ziekte en verzuim, persoonlijk zelf zie ik het meer als een goede dialoog aangaan met je personeel over hun inzetbaarheid.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt namelijk bij de medewerker.
Veel organisaties hebben daarom de behoefte aan meer inzicht en het toepassen van wettelijke regels voor het beheersbaar krijgen of houden van verzuim door ziekte.

Vreemd?
De wetgever geeft minder regeldruk en de organisatie vraagt meer duidelijkheid.

Volg de training!, je leert de juiste balans te zoeken én te vinden tussen mogelijkheden om te verzuimen door ziekte en een goede inzetbaarheid van het personeel te monitoren.
 
Inhoud van de training
Na afloop van de training zijn de volgende onderwerpen behandeld:
  •  Wetgeving, kaders en achtergronden van verzuim en ziekte;
  • verzuim als gedrag, typering van verzuim, verzuimdrempels en beïnvloedingsmethoden (ombuiging naar inzetbaarheid);
  • de taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren in het veld (leidinggevende, personeelszaken, bedrijfsarts etc.);
  • het voeren van verzuimgesprekken bij de ziekmelding, bij (kort)frequent verzuim, bij langdurig verzuim en bij re-integratie.
Voor wie?
De training is ontwikkeld voor managers, leidinggevenden, P&Oers en andere beroepsgroepen
die in aanraking komen met verzuimende medewerkers en de slag willen maken naar omgaan
met verzuim en in gesprek raken over inzetbaarheid.
 
Doel van de training?
De training richt zich met name op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de direct leidinggevenden en HRMers op het gebied van verzuimbeheersing. Tevens wordt de slag
gemaakt naar anders denken omtrent dit onderwerp.
Weg van verzuim, richting inzetbaarheid. De training is interactief.
Discussies worden op gang gebracht.
Mogelijkheden tot inzet van een acteur is aanwezig maar afhankelijk van de doelstelling. 
Er wordt zowel plenair als in subgroepjes gewerkt.
  
Duur van de training?
2  dagdelen (1 dag) met mogelijkheid tot terugkomdag (optioneel).

Kosten voor deze training?
Klik 
hier.
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden!