Wie is ErgoDek
 
 
Dank dat je op mijn site kijkt!
 
Ik ben Gert Dekker, sr. Adviseur, Trainer en Ergonoom. Ik heb inmiddels 15 jaar ervaring met het trainen van groepen medewerkers, leidinggevend kader en management door heel Nederland en inmiddels ook in Duitsland. Ik ben woonachtig in Assen, getrouwd en heb twee kinderen. Momenteel volg ik de opleiding tot trainer/ coach vanuit de Haptonomie(haptotherapeut met specialisatie trainer en coach).
Van origine heb ik een achtergrond als verzuimcoach en ergonoom bij grotere organisaties en ik ben zeer bekend met verzuimprocessen
en de begeleiding van P&O / HR-afdelingen bij het niet administratieve proces.
Ik heb veel ervaring opgedaan bij diverse arbodiensten (o.a. Maetis arbo, Arbo Management Groep en Achmea Vitale).
Voor mij is de omgang met mensen met hierbij een lichte voorkeur voor de werkvloer belangrijk.
 
Zinnen als: “Goed is goed genoeg.” en “Het is zwart/wit tot jij diegene wordt die kleur bekend”, zijn kenmerkend voor mijn aanpak.
 
Als ergonoom heb ik voldoende kennis van de fysieke mens en de reacties van werk(druk) op het lichaam en hierdoor een goede kijk op
de functionaliteiten die soms verzuim veroorzaken.
Met name de combinatie werk/privé/balans en belastbaarheid zijn hierbij uitgangspunten van onderzoek en veelal vertrekpunt bij verandermanagement en werkplekaanpassingen. Door de relatie met Haptonomische principes wordt aanraken en geraakt worden als belangrijk onderdeel in de werkwijzen
opgenomen. Ik heb grote en langdurige ergonomische, trainings- en voorlichtingsprogramma's geleid en uitgevoerd bij onder andere Dienst Regelingen
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Belastingdienst, de provincie Drenthe, de Nederlandse Politie-academie en
de Hoge School der Kunsten te Utrecht en diverse Nederlandse gemeenten. 
Specifiek trainingen op het gebied van verzuim, fysieke belasting en ergonomie, zelfmanagement, werkdruk en werkstress zijn specifieke trainingen
waar ik in thuis ben. Ergonomieprogramma's in kantooromgevingen, met in het bijzonder beleidsimplementaties
op het gebied van RSI/KANS zijn mijn specialiteit.

(publicatie uit arbovisie: 
www.skbvs.nl/bestanden/www.skbvs.nl_20060200_casestudy_stress-rsi.pdf)