Werkplekonderzoek
 

Een werkplekonderzoek vindt plaats omdat u of uw medewerker(s) een vraag heeft omtrent de omstandigheden op een werkplek. Dit kan een vraag zijn omtrent de inrichting van de werkplek of de spullen die moeten worden gebruikt of een vraag omtrent de inrichting van de werkzaamheden.

Beide vraagstellingen zijn vaak gericht op het ontstaan van een (lichamelijke) klacht of het vermoeden dat door de werkplekinrichting of de inrichting van de werkzaamheden klachten kunnen ontstaan.

Voor beide vraagstukken heeft u met ErgoDek de juiste partner gevonden.

Wij onderzoeken de klachten (wát is er aan de hand?), kijken met de medewerker naar de ontstaansfactoren van deze klachten (hoe komt het dat er klachten zijn?)
Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden om de klachten weg te nemen of te verminderen (hoe lossen we de klachten op?).

Vaak zit het ontstaan van een werkplekprobleem niet eens zozeer in de spullen maar in de manier waarop medewerkers hiermee omgaan.
Onderdeel van elk werkplekonderzoek is de medewerker te wijzen op zijn verantwoordelijkheid om juist met de om te gaan met zijn gereedschappen en te laten ervaren (letterlijk voelen) wat onjuist gebruik van gereedschap en lichaam voor effecten teweeg brengt. Want.............

Je eigen gedrag aanpassen is belangrijker dan het aanpassen van je spullen!

Klik hier voor een prijsindicatie.