Bedrijfsbegeleiding
Voor ieder bedrijf is het noodzakelijk aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid.
De uitvoering van de Risico inventarisatie en evaluatie, het opzetten van arbo beleid, voorlichten van medewerkers omtrent risico's in hun arbeid.
Maar ook de opzet van beleid arbeidsongeschiktheid, uitvoering en opzet van het wettelijk verplichte periodiek medisch onderzoek is tijdrovend en vraagt kennis.
ErgoDek biedt de mogelijkheid om met een bedrijfs scan te kijken wat noodzakelijk is en nog moet worden opgezet en geregeld om u te laten voldoen aan de huidige wetgeving en, misschien nog wel belangrijker, om te voldoen aan uw wensen.

Lees verder en ontdek dat ErgoDek de partner is om dit soort vraagstukken mee op te lossen.

Lees verder..