Basis Preventiemedewerker
Algemeen
Iedere werkgever dient vanaf 2005 een medewerker in dienst te hebben die de arbeidsomstandigheden beheerd binnen de organisatie.Dit is in de arbowet de preventiemedewerker genoemd.
Voor deze medewerker heeft ErgoDek de één- en tweedaagse basistraining Preventiemedewerker.
Veel theoretische kennis kan men door zelfstudie zich eigen maken.
Derhalve wordt bij de ééndaagse training de trainingsmap vooraf toegezonden waarmee men de zelfstudie
ruim voor de trainingsdag kan beginnen. Bij de opleiding hoort een (t)huiswerkopdracht.
 
Inhoud van de training
In de training wordt aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:
(mede afhankelijk van de doelgroep)
- De arbo-wet en de arbo-regelgeving en de belangrijkste arbobegrippen.
- het speelveld van de preventiemedewerker.
- wanneer specifieke deskundigheid in te zetten, en welke.
- het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie.
- het signaleren, inschatten en beheersen van arbeidsrisico's en het ondernemen van actie.
- het opstellen van een plan van aanpak en het maken van een voortgangsrapportage.
- geven van voorlichting over veilig en gezond werken.
 
Voor wie?
De basistraining (één- en twee daagse) is ontwikkeld voor medewerkers die arbeidsomstandigheden interessant vinden, en naast hun "normale" werkzaamheden, arbo-taken en verantwoordelijkheden hebben gekregen binnen
hun organsatie.
 
Doel van de training?
Ieder bedrijf is verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben.
U voldoet na het volgen van deze training aan deze eis en u voorkomt hiermee een boete van de arbeidsinspectie.Door het werk van de interne preventiemedewerker staat arbeidsomstandigheden bij uw bedrijf op de kaart. Deze extra aandacht leidt vaak al tot verminderde uitval en een beter arbeidselán bij de medewerkers (aandacht voor de omstandheden waamee uw medewerkers te maken hebben).
 
Duur van de training?
Zelfstudie ongeveer 4 tot 8 uur afhankelijk van reeds aanwezige kennis.
Huiswerkopdracht, afhankeljik van het gekozen onderwerp (1 tot 3 uur)
Trainingsdag 2 dagdelen (1 dag) 
 
Geen tijd voor zelfstudie?
De training wordt ook in een tweedaagse variant aangeboden.
Hierbij wordt de zelfstudiedag van de ééndaagse training, een trainingsdag en worden de onderwerpen uitgebreid behandeld.
Extra tijd: 2 dagdelen (1 dag)

Kosten voor deze training?
Klik 
hier