Trainingen
 

Leren & Doen!

Trainen is een vorm van luisteren, doen, fouten maken en opnieuw doen.
Hierdoor krijg je een leereffect. Je zult als mens waarschijnlijk gaan proberen niet opnieuw dezelfde
fout te maken. Hierdoor kun je zeggen dat je wat hebt geleerd om toe te passen.

Door vanuit deze benadering trainingen aan te bieden geeft ErgoDek je de mogelijkheid
vanuit je eigen vermogen te leren, te oefenen en vanuit je kracht toe te passen.
Ervaar maar hoe het is, hoe het voelt én wat er gebeurt in de de groep waarin je traint.

Om in een relatief korte tijd iets te leren - we gaan tenslotte jarenlang naar school en hierna moeten we in steeds korter durende leermomenten zoveel mogelijk leren - zijn de trainingen van ErgoDek ideaal.
Het tijdsbestek is maximaal 4 dagdelen en minimaal 2 dagdelen.
Hierbij zijn de trainingen van 4 dagdelen altijd verdeeld over twee dagen met tussenpozen
van minimaal twee weken om in de eigen arbeidspraktijk te kunnen oefenen.
De tweede dag worden de ervaringen gedeeld en wordt gekeken welke onderwerpen nog
verder kunnen worden uitgediept. Dit maakt de trainingen interactief en bijna altijd "op maat".

Net als de workshops kunnen ook de trainingen van ErgoDek ingebed worden in een, voor uw
bedrijf op maat gemaakt, totaalconcept.
Combineer gerust
trainingen, ergonomische aanpak, workshops en een stukje individuele begeleiding
tot een totaalconcept voor uw bedrijf.

Een training moet, behalve impact hebben, ook leuk zijn. Door humor én ervaring vanuit
de praktijk in te brengen, worden de trainingen interactief en voldoende verdiept waardoor
de medewerker actief en betrokken blijft.
Ook na de training houden de meeste deelnemers nog steeds contact met elkaar en
wisselen zij informatie met elkaar uit. 

 Actief betrokken zijn betekent alert zijn en aangesproken durven worden op je lerend vermogen.
Hierdoor ga je doen!